Kejklířský kroužek Cascabel

Kroužek je zaměřen na všeobecný rozvoj psychomotorických dovedností dětí formou her i přímého nácviku jednotlivých disciplín. Součástí programu jsou základní rytmická, akrobatická a žonglérská cvičení. Důraz je kladen na práci ve skupině, spolupráci a dosahování společných cílů. Pestrý program je členěn na jasně vymezené celky jednotlivých dovedností a pracuje s postupným zlepšováním pozornosti. Vycházíme ze specifických nadání a potřeb jednotlivých dětí a směřujeme k rozvoji individuality každého dítěte.

Cíle kroužku jsou v dlouhodobé práci a zprostředkovávání co nejbarvitějších zážitků z výletů a táborů.

Nedílnou součástí je secvičování společných vystoupení, která jsou předváděna u příležitosti rozličných slavností.
Informace

Kroužek v zimních měsících probíhá v tělocvičny Sokola Černovír, je proto nezbytné mít sálovou obuv. Vybavení v podobě kejklířských pomůcek pro děti máme, je však dobré když si děti postupně pořizují hračky vlastní, se kterými mohou trénovat i doma. Hračky se dají koupit ve specializovaných žonglérských obchodech nebo vlastnoručně vyrobit.

Členství v kroužku - 1500 Kč na půl roku (do konce ledna). Pozn.: druhé a další dítě 1200,-
Číslo účtu pro platbu - 2200552087/2010Číslo účtu - 2200552087/2010

Zobrazit transparentní účet sdružení


Náš kalendář


Čas

Začínáme 25. září 2019!

Každou středu
17:00 - 18:25 Cascabel Kids (děti 5-11)
18:30-20:00 Cascabel Teens (12-16).


Místo

Sokolovna Černovír - U Stavu 171, Olomouc

zastávka Frajtovo náměstí - bus 17, 21 nebo 22
Z centra kolem Moravy pěšky 20 min, na kole 8 min.


Kontakt


cascabel.olomouc@gmail.com

Vojtěch Holický

+420 603 202 570

Denisa Mayerová

+420 603 202 570

Leták