Kejklířský spolek

Cascabel

Seskupení zabývající se pouličním uměním a jeho využitím nejen k pobavení četného publika, ale taktéž ku prospěchu veškerého okolí.

   Sledujte nás na Facebooku a už Vám nic neunikne!

Kejklířský kroužek

Kroužek je zaměřen na všeobecný rozvoj psychomotorických dovedností dětí formou her i přímého nácviku jednotlivých disciplín. Součástí programu jsou základní rytmická, akrobatická a žonglérská cvičení. Důraz je kladen na práci ve skupině, spolupráci a dosahování společných cílů. Pestrý program je členěn na jasně vymezené celky jednotlivých dovedností a pracuje s postupným zlepšováním pozornosti. Vycházíme ze specifických nadání a potřeb jednotlivých dětí a směřujeme k rozvoji individuality každého dítěte.

Cíle kroužku jsou v dlouhodobé práci a zprostředkovávání co nejbarvitějších zážitků z výletů a táborů.

Nedílnou součástí je secvičování společných vystoupení, která jsou předváděna u příležitosti rozličných slavností.


Více informací

Pravidelné workshopy

Pro všechny kdo se chtějí naučit kejklířské dovednosti nabízíme pravidelné workshopy pod vedením zkušených lektorů. Postupně se v naší nabídce budou objevovat nejrůznější disciplíny jako je žonglování s mnoha druhy náčiní (míčky, kuželky, kruhy, klobouky, flowerstick, tyče, poi…), akrobacie (pozemní, párová i vzdušná), bubnování a rytmická cvičení, jednokolky, slackline, fireshow – manipulace s ohněm i výroba žonglérských pomůcek z recyklovaných a jinak dostupných zdrojů.


Více informací

Vystoupení

Potřebujete ozvláštnit svou akci a vnést do ní trochu hravosti a umění? Pořádáte oslavu pro děti a chcete je zabavit?

  • Fireshow
  • Kejklířské vystoupení pro děti i dospělé
  • Workshop žonglování pro děti i dospělé

  • Více informací